Pragramet e Trajnimeve 2022

Në 2022 Expert Lane vjen me një sërë trajnimesh/webinaresh me fokus “Si të gjej punën që dua?”.
Do të trajtojmë ato procese që ju keni hasur/hasni më shumë vështirësi gjatë procesit të kërkimit të punës si:
-Si të njohësh potencialin tënd
-Si të krijosh një profil Linkedin-i tërheqës për punëdhënësit
-Si të shkruash një coverletter dhe CV fituese
-Si të shkëlqësh në një intervistë pune
-Pyet një këshillues karriere
Trajnimet/ webinaret do të jenë praktike me shembuj konkret për t’jua bërë më të lehtë kapërcimin e çdo sfide që hasni dhe të jeni të suksesshëm në gjetjen e punës që doni.


Në vijimësi do t’ju sjellim të detajuar objektivat kryesore të çdo trajnimi. #staytuned