Expert Lane është një platformë për fuqizimin e karrierës profesionale të te rinjve, duke i ofruar ekspertizë të specializuar studentëve, profesionistëve të rinj dhe të gjithë atyre që janë gati për një ndryshim të rëndësishëm në karrierën e tyre. Ajo është themeluar nga skuadra e Dynamics Partners, bazuar në eksperiencën e akumuluar ndër vite në konsulencën për burimet njerëzore dhe menaxheriale, si një partner në suksesin e kompanive më të mira kombëtare e ndërkombëtare në Shqipëri dhe rajon, nëpërmjet gjetjes, vlerësimit dhe rritjes së talenteve.

Procesi

Në qendër të procesit tonë të këshillimit të karrierës janë testet psikometrike të SHL, liderit botëror në matje të talentit dhe potencialit. Ju do të vlerësoni veten tuaj nëpërmjet pyetësorëve online. Sistemi i SHL do të  gjenerojë raporte të sakta mbi potencialin, personalitetin, motivimin, dhe se si këto do të përkthehen në karrierën e duhur. 

Rezultatet do të interpretohen nga konsulentë karriere të çertifikuar dhe me njohuri praktike mbi tregun e punës, të cilët  do ju orientojnë drejt zgjedhjeve të duhura.  Expert Lane ofron trajnime mbi punësueshmërinë, si dhe mbi aftësi të nevojshme për të arritur sukses në funksione dhe profesione që ju përshtaten më së shumti.