Rreth Expert Lane

Expert Lane është një platformë për fuqizimin e karrierës profesionale të të rinjve, duke i ofruar ekspertizë të specializuar studentëve , profesionistëve të rinj dhe të gjithë atyre që synojnë një karrierë të sukseshme profesionale. Ajo është themeluar  në vitin 2019 nga ekspertët e Dynamics Partners dhe AIMS International Albania, bazuar në një eksperiencë të gjatë në ofrimin e zgjidhjeve për burimet njerëzore dhe menaxheriale për mbi 500 kompani kombëtare e ndërkombëtare në Shqipëri dhe rajon, nëpërmjet gjetjes, vlerësimit dhe zhvillimit të talenteve.

Zbuloni programet tona

Çfarë na dallon

Skuadra Jonë

Sui

Platform Manager

Blerta

Platform Assistant

Amela

Platform Assistant

Kush na mbështet?

Çfarë mendojnë partnerët tanë