Kush jemi

Expert Lane është një platformë për fuqizimin e karrierës profesionale të te rinjve, duke i ofruar ekspertizë të specializuar studentëve, profesionistëve të rinj dhe të gjithë atyre që janë gati për një ndryshim të rëndësishëm në karrierën e tyre.

 

Ajo është themeluar nga skuadra e Dynamics Partners, bazuar në eksperiencen e akumuluar ndër vite në konsulencën për burimet njerëzore dhe menaxheriale, si një partner në suksesin e kompanive më të mira kombëtare e ndërkombëtare në Shqipëri dhe rajon, nëpërmjet gjetjes, vlerësimit dhe rritjes së talenteve.

Procesi

Në qendër të procesit tonë të këshillimit të karrierës janë testet psikometrike të SHL, liderit botëror në matje të talentit dhe potencialit. Ju do të vlerësoni  veten tuaj nëpërmjet pyetësorëve online. Sistemi i SHL do të  gjenerojë raporte të sakta mbi potencialin, personalitetin, motivimin, dhe se si këto do të përkthehen në karrierën e duhur. 

 

Rezultatet do të interpretohen nga konsulentë karriere të çertifikuar dhe me njohuri praktike mbi tregun e punës, të cilët  do ju orientojnë drejt zgjedhjeve të  duhura.

Expert Lane ofron trajnime mbi punësueshmërinë,si dhe mbi aftësi të nevojshme për të arritur sukses në funksione dhe profesione që ju përshtaten   më së shumti.Kur procesi të ketë përfunduar në çdo hallkë, profili juaj do bëhet i dukshëm tek punëdhënësit më të mirë në Shqipëri dhe jashtë saj.

 

 

Cikli i shërbimeve Expert Lane

Vlerësimi

Këshillimi

Zhvillimi

Punësimi

Vlerësim psikometrik me mjete të përdorura botërisht për të matur potencialin për një karrierë të caktuar

Këshillim karriere i personalizuar nga konsulentë të çertifikuar e me eksperiencë të gjatë në rekrutime

Webinare online mbi optimizimin e punësueshmërisë dhe aftësive më të kërkuara në tregun e punës

Ekspozimi i punëkërkuesve të rinj tek punëdhënësit më të mirë lokalë dhe ndërkombëtarë nëpërmjet JOBFIT