Category Archives for Uncategorized @sq

Aspiron të bëhesh drejtues? Sillu si një Hi-Po (high potential)

Nëse ti je një nga ata që aspiron të bëhesh një drejtues i mirë, mund të fillosh të sillesh si i till. Pse pikërisht tani?Në më pak se 10 vjet baby boomers do të largohen…