Histori Suksesi

Kjo është historia e suksesit e Mirgen Gjimi. Ai ka marrë shërbimin tonë për të vlerësuar potencialin e tij.
Si e ka ndihmuar ky shërbim?
Ai ndau pikat kryesore dhe perfitimet që ka marrë nga shërbimet tona.

Prej Expert Lane unë:
• Mësova tiparet e forta të personalitetit tim në punë si dhe ato për përmirësim.
• Mësova se çfarë të pres nga një intervistë pune në fushën dhe pozicionin që unë aspiroj.
• Kam mësuar metoda pune inovative për t’u përshtatur me nevojat e tregut të punës.

Bëhu edhe ti pjesë.