Specialiste Finance

Për klientin tonë, kompani e suksesshme që operon në industrinë FMCG, jemi duke kërkuar Specialiste Finance.


Kandidati ideal do të menxhojë dhe kontrollojë deklarimin e librave të shitjeve dhe blerjeve; realizon rakordimin periodik të gjendjes së llogarive bankare me ato në kontabël; ndjek arkëtimet e klientëve; menaxhon dhe ndjek invetaret e planifikuara periodike; realizon raporte sipas kërkesës së drejtuesve.


Profili yt:
-2+ vite eksperiencë pune
-Diplomë Universiteti, Dega Financë
-Aftësi shumë të mira të organizimit dhe planifikimit të punës.
-Aftësi analitike
-Njohuri të mira kompjuterike
-Eksperiencë të mëparshme me Navision përbën avantazh
-Njohuri të mira të gjuhës angleze


Për të aplikuar dërgo CV-në në: [email protected]

Job Category: Jobfit
Job Type: Full Time
Job Location: Tirane

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx