Si të Përmirësohem?

L7,500.00

Ndryshimet e shpejta që ndodhin përreth nesh kërkojnë që të jemi në proçes zhvillimi të vazhdueshëm. Ajo çka jemi sot mund të mos vlejë për nesër. Përmirësimi i vetes të mundëson të jesh koherent pavarësisht kërkesave të tregut të punës. Ky mjet vlerësimi të shërben për të kuptuar aftësitë dhe shkathtësitë e tua: pikat e forta dhe ato që ke nevojë të përsosësh, në mënyrë që të jesh një kandidat i suksesshëm në çdo ambient pune. Plani i zhvillimit do të të shërbejë për të arritur sa më shpejt versionin ideal të vetës tënde.

Çfarë përfiton?:
✔ Raport Zhvillimi Personal SHL

Category:

Description

Punëdhënës që thonë se shkolla nuk jep pregatitjen e duhur për tregun e punës 95%