Profili i Personalitetit

L5,900.00

Pyetësori i vlerësimit të personalitetit (OPQ) nga SHL është mjeti i preferuar i kompanive më të mëdha në botë për vlerësimin e kompetencave të punonjësve të tyre. Me një pyetësor të vetëm, mund të bëhet një profilizim i plotë, i bazuar në 32 elementë personaliteti. OPQ mundëson një hartë të plotë të talentit të çdo profesionisti, pavarëisht nivelit, funksionit apo industrisë. Rezultatet e tua do të interpretohen nga vlerësuesit tanë të talentit në një seancë 30-minuta. Njih veten tënde si asnjëherë më parë!

Nëse zgjedh këtë produkt, ti do përfitosh:
Profil Personaliteti SHL
Orientim Karriere

Category:

Description

Punëdhënës që vlerësojnë personalitetin tek kandidatët potencial 88%