Profili i Personalitetit

Pyetësori i vlerësimit të personalitetit (OPQ) nga SHL është mjeti i preferuar i kompanive më të mëdha në botë për vlerësimin e kompetencave të punonjësve të tyre. Ti do plotësosh një pyetësor të vetëm, sipas të cilit do të bëhet një profilizim i plotë i 32 elementëve të personalitetit. Rezultatet e tua do të interpretohen nga vlerësuesit tanë të talentit në një seancë 30-minuta. Njih veten tënde si asnjëherë më parë!

Nëse zgjedh këtë produkt, ti do përfitosh:

Profil Personaliteti SHL
Interpretim i Pikave të Forta & Pikave për Zhvillim

BEHU PJESE

 

Category:

Description

Punëdhënës që vlerësojnë personalitetin tek kandidatët potencial 88%