Remote Working

L7,900.00

Për disa profesione puna në distancë është bërë trend. Kjo mënyrë e re të mundëson të ruash balancat midis jetës profesionale dhe asaj personale. Por kjo ka sfidat e veta. Kjo kërkon t’i rruash marrdhëniet e punës, praktikosh zakone të reja pune dhe të vetë-zhvillohesh.
A je gati të ndryshosh stilin e punës por pa e ulur performancën? Mjeti i vlerësimit” Remote working” është krijuar për të ndihmuar të jesh i sukseshëm në punën në distancë. Raporti të jep një analizë të thelluar të pikave të forta dhe vështirësitë që mund të hasësh. Gjithashtu do të marrësh këshilla individuale se si të përmirësohesh.
Çfarë përfiton?
✔ Profil ” Remote Working ” SHL

Category:

Description

Të rinj që mendojnë se vlerësimi psikometrik i ka bërë më produktivë 45%