Roli im në Skuadër

L7,500.00

Për kreativitetin dhe cilësinë e rezultateve, puna në grup ka marrë rëndësi më tepër se kurrë. Çdo punëdhës kërkon talente të aftë të përshtaten dhe të punojnë në ekip. Po ti çfarë kontributi sjell në ekip? Je i orientuar drejt njerëzve apo detyrës? Mund të bëhesh ti drejtuesi i ekipit? “Roli im në skuadër” të jep një përgjigje bindëse. Bazuar në personalitetin tënd, ky vlerësim tregon gjithçka për rolin dhe ndikimin tënd në të gjitha stadet e punës në ekip. Nevojat për zhvillim janë lehtësisht të identifikueshme në një raport të vetëm.

Çfarë përfiton?:
✔ Profil “Roli im në skuadër” SHL

Category:

Description

Punëdhënës që vlerësojnë aftësinë e punës në grup më shumë se arritjet akademike 75%