Roli im në Skuadër

L7,500.00

Çdo punëdhës kërkon talente të aftë të përshtaten dhe të punojnë në ekip. Po ti çfarë kontributi sjell në ekip? Je i orientuar drejt njerëzve apo detyrës? Mund të bëhesh ti drejtuesi i ekipit? “Roli im në skuadër” të jep një përgjigje bindëse. Bazuar në personalitetin tënd, ky vlerësim tregon gjithçka për rolin dhe ndikimin tënd në të gjitha stadet e punës në ekip.

Me një pyetësor të vetëm ti do marrësh në dorë një raport që do i tregojë çdo punëdhënësi (kudo në botë) se sa vlerë mund të sjellësh ti në ekip.

Çfarë përfiton?:

✔ Profil “Team Impact” nga SHL

Category:

Description

Punëdhënës që vlerësojnë aftësinë e punës në grup më shumë se arritjet akademike 75%