Inteligjenca emocionale

L5,900.00

Vlerësuar si një prej cilësive më të rëndësishme të kohës, inteligjenca emocionale tregon për mënyrën sesi i menaxhojmë emocionet dhe marrëdhëniet me të tjerët. Është një prej treguesve pozitivë që të pozicionon ty mbi të tjerët në tregun e punës. Punëdhënësit kërkojnë individë me inteligjencë të lartë emocionale pasi përshtaten lehtësisht në situata të ndryshme, tregojnë empati dhe kanë tendencë të jenë të suksesshëm në punë. Mjeti psikometrik “Inteligjenca emocionale” i SHL të mundëson të kuptosh më shumë rreth aftësive të tua për të qenë I suksesshëm. Kjo nuk është aftësi e lindur por mund zhvillohet. Raporti të udhëzon se si mund të përmirësohesh.

Çfarë përfiton?:

✔Profil “Inteligjenca emocionale” SHL

Category:

Description

Punëdhënës që promovojnë punonjës me inteligjencën emocionale të lartë 62%