#JOBFIT Punësohu nëpërmjet Expert Lane

#JobFit është databaza e Soft Skills, e cila:

-Ndihmon të rinjtë të gjejnë punësim cilësor që përputhet me talentin e tyre 

-Asiston punëdhënësit më të mirë që të kënë akses në të rinj me potencial 

Si e sigurojmë këtë? 

Punëkërkuesit: 

Çdo i ri kalon në një system vlerësimi psikometrik, ku identifikohet saktësisht talenti, në përputhje me sjelljet e preferuara në punë. 

Vlerësimet mund të bëhen ne formë universale, bazuar në personalitetin profesional dhe interesat,ose specifike për funksione apo industri të caktuara. 

Databaza jonë bën më pas një klasifikim të profileve më të përshtatshme, sipas pozicioneve të punës më të kërkuara nga punëdhënësit. 

Punëdhënësit: 

Expert Lane merr një kërkesë nga punëdhënësit për profile në pozicione pune të caktuara.

Ne njoftojmë punëkërkuesit me përshtatje më të mirë për mundësitë e punësimit.

Nëse ka interes, Expert Lane i vendos palët në kontakt, për të vijuar me proçesin e rekrutimit. 

Qëllimi kryesor I #JOBFIT funksionon në dy drejtime:

Qëllimi kryesor I #JOBFIT funksionon në dy drejtime:
  1. Të ndihmojë të rinjtë të gjejnë punësim cilësor që përputhet me talentin e tyre
  2. Të ndihmojë punëdhënësit më të mirë që të kënë akses në të rinj me potencial
Si e sigurojmë këtë?
Punëkërkuesit:
Cdo i ri kalon në një system vlerësimi psikometrik, ku identifikohet saktësisht talenti, në përputhje me sjelljet e preferuara në punë. Vlerësimet mund të bëhen ne formë universale, bazuar në personalitetin profesional dhe interesat, ose specifike për funksione apo industri të caktuara. Databaza jonë bën më pas një klasifikim të profileve më të përshtatshme, sipas pozicioneve të punës më të kërkuara nga punëdhënësit.
Punëdhënësit:
Expert Lane merr një kërkesë nga punëdhënësit për profile në pozicione pune të caktuara. Ne njoftojmë punëkërkuesit me përshtatje më të mirë për mundësitë e punësimit. Nëse ka interes, Expert Lane i vendos palët në kontakt, për të vijuar me procesin e rekrutimit.

MËSO MË SHUMË

Pasi të aplikosh në #Jobfit, ti dokryesh një vetë-vlerësim psikometrik. Ky vlerësim të bën
pjesë të databazës sonë.
Mjetet tona do masin saktë potencialin tënd profesional për të performuar në
pozicionet e punës më të kërkuara në treg. Ti do njoftohesh rregullisht nga ne për pozicione vakante, të cilat përputhen me potencialin dhe
interesin tënd.

Ka 3 lloje: 

I: ASPIRE: Testi I Interesit (I detyrueshëm) 

II: OPQ: Testi I Personalitetit 

III: Precise Fit: Testi për profesione të zgjedhura 

Kjo do të varet nga kombinimi I disa faktorëve: Sa pozicione vakantë të përshtatshme janë aktivesa përputhet profili yt me kërkesat e 
punëdhënësit dhe sa interes do kesh për të konsideruar mundësinë e punësimit. 
 

MËSO MË SHUMË

Pasi të aplikosh në #Jobfit, ti do kryesh një vetë-vlerësim psikometrik. Ky vlerësim të bën pjesë të databazës sonë.
Mjetet tona do masin saktë 
potencialin tënd profesional për të performuar nëpozicionet e punës më të
kërkuara në treg.

Ti do njoftohesh rregullisht nga ne për pozicione vakante, të cilat përputhen me
potencialin dhe interesin tënd.

Ka 3 lloje: 

I: ASPIRE: Testi I Interesit (I detyrueshëm) 

II: OPQ: Testi I Personalitetit 

III: Precise Fit: Testi për profesione të zgjedhura 

Kjo do të varet nga kombinimi I
disa faktorëve: 
Sa pozicione vakantë të përshtatshme
 janë aktivesa përputhet profili
 yt
me kërkesat punëdhënësit dhe sa interes dokesh për të konsideruar 
mundësinë e punësimit. 
 

Testet që çojnë drejt Punësimit

Pozicione Pune aktive nga Expert Lane

Jobfit
Full Time
Tirane
Jobfit
Full Time
Tirane
Jobfit
Full Time
Tirane
Jobfit
Full Time
Tirane