Seancë Trajnimi në Grup

L5,000.00

Të kesh një karrierë të sukseshme duhet që proçesi i të mësuarit të mos rreshtë kurrë. Duke analizuar nevojat e tregut dhe sugjerimet tuaja kemi ndërtuar trajnime praktike që do t’ju përmirësojnë aftësitë tuaja. Zhvillo aftësitë e duhura dhe rrit shanset për të shkëlqyer në punë.

Description

Punëdhënës që thonë se trajinimet janë tregues më të mirë se notat mesatare 82%