Rregullim Profili LinkedIn

L3,900.00

Linkedin është platforma më e mirë online për punësim. Me mbi 500 milion përdorues, të qenurit prezent në këtë platformë është një domosdoshmëri. Duke qënë se kërkimi për talent është bërë global, punëdhënësi yt i ardhshëm mund të jetë kudo në botë. Për këtë arsye, profili yt duhet të jetë sa më profesional. Në kjo është një sfidë e vështirë për ty, ne mund të të ndihmojmë për ta krijuar ose transformuar profilin tënd. Rrit shanset e tua që të pikasesh nga rekrutuesit.

Profil SHL Verify Inductive

Description

Rekrutues që mbështëten tek Linkedin për të gjetur kandidatë potencial 77%