Sipërmarrës i ri

Ti ndoshta e di që shpirti i sipërmarrësit është brenda teje dhe ke një dëshirë të zjarrtë të nisësh biznesin tënd. Por njëherësh mund të kesh dëgjuar shumë raste kompanish start-up që dështojnë dhe nuk arrijnë të vijnë në jetë. Arsyet e dështimit mund të jenë të ndryshme por shumë statistika tregojnë që suksesi i një biznesi varet më shumë nga individi që e drejton se sa faktorët e jashtëm. Ndaj, ekspertët tanë të vlerësimit të potencialit kanë krijuar një program që i vjen në ndihmë sipërmarrësve të rinj, duke i bërë më të përgatitur për të tërhequr investime apo të menaxhojnë ekipin e tyre. Por ky program mund tu shërbejë edhe atyre që duan të sjellin ndryshime rrënjësore biznesi, qoftë edhe duke qënë të punësuar. Punonjësit me shpirt sipërmarrës janë aset i çmuar për çdo kompani. Pavarësisht nevojës, “Sipërmarrësi i Ri” është një formulë e sigurt për ekselencë biznesi.

Kualifikimet që përfiton:
Profil Personaliteti SHL
Raport SHL i Potencialit Sipërmarrës
Këshillim Karriere i Personalizuar
Raport i gjetjeve nga Ekspertë Biznesi
✔ Certifikatë Expert Lane

BEHU PJESE

Category:

Description

Të rinj që thonë se vlerësimi psikometrik i ka ndryshuar totalisht karrierën 94%