Potenciali im

L12,000.00

Ky është një program i dizenjuar posaçërisht për ty që dëshiron të kuptosh çfarë të bën të suksesshëm në sytë e punëdhënësve të ardhshëm. Krijuar nga piskologë karriere, ky program mundëson matjen e saktë dhe objektive të potencialit tënd profesional, pikat e tua të forta, prirjet dhe çfarë të motivon për një performancë të suksesshme pune. Programi përfshin dhe këshillim karriere të personalizuar, me ekspertë të punësimit që dinë saktësisht nevojat e tregut të punës, dhe si ato lidhen me potencialin tënd. Çertifikata e marrë pas përfundimit me sukses të këtij programi do jetë pasaporta jote e talentit te çdo punëdhënës ku do zgjedhësh të aplikosh.

Kreditet që përfiton:

Profil i Interesave ASPIRE
Profil Personaliteti SHL
Këshillim Karriere i Personalizuar
Raport i gjetjeve nga Ekspertë Punësimi
✔ Certifikatë Expert Lane

Category:

Description

Të rinj që nuk janë të sigurt për drejtimin që do marrin pas diplomimit – 68%