#CareerCounseling Merr këshilla karriere nga ekspertë

Ka disa elementë që e bëjnë të veçantë dhe shumë efektiv këshillimin e karrierës nga Expert Lane:

 1. Bazohen në vetë-vlerësime psikometrike:
  Ne kemi nevojë për të hyrë në thellësi të aspiratave dhe preferencave të tua, për të kuptuar fillimisht pikat e forta dhe pikat me nevojë për zhvillim. Vetëm atëherë mund të nisim të projektojmë karrierën më të mirë për ty.
 2. Këshillues Karriere të çertifikuar dhe ekspertë punësimi:
  Secili prej këshilltarëve tanë të karrierës është i specializuar në analizën e hollësishme të të dhënave të tua psikometrike. Ata janë në gjendje të përdorin teknika të profilizimit të thellë të potencialit.
  Këshillat tona vijnë nga ekspertë me përvojë të gjatë në industrinë e rekrutimeve, e ndaj nuk janë të përgjithshme apo teorike. Nuk do të të themi vetëm çfarë talenti ke, por do të të rekomandojmë edhe si ta përshtasësh atë me kërkesat reale të tregut të punës.
 3. Ti je gjithë kohës në kontroll:
  Ky proçes këshillimi bëhet ekskluzivisht në favorin tënd. Këshillat e ekspertëve janë pa diskutim shumë të çmuara, por njëherësh e kuptojmë që roli yt në proçes është shumë i rëndësishëm. Këshillimi ynë është i bazuar në dialog të hapur, ku ti do thuash rregullisht mendimet pro dhe kundër rekomandimeve të karrierës.

Mëso me shumë

Fillimisht do na tregosh në çfarë pike ndodhesh në karrierëMë pas do kryesh një vlerësim psikometrik personaliteti dhe/ose interesi
për të matur potencialin tëndNë varësi të buxhetit tënd do zgjedhim bashkë ekspertin që do të të shoqërojë në procesin e këshillimit 

Ti do marrësh në dorë raportin e këshillimit, I cili do të të shërbejë të njohësh vetenpikat e forta dhe pikat me nevojë për zhvillimGjithashtu do kesh mundësinë të zgjedhësh midis
 një game raportesh SHL të njohur e të përdorur nga menaxherë dhe HR në të gjithë botën. Këto raporte do jenë pasaporta jote e talentit 
për qëllime rekrutimipromovimi apo zhvillimi të mëtejshëm. 

I:  Cilësitë menaxheriale / Lidershipi 

II: Aftësitë komerciale 

III: Aftësitë për të punuar në grup 

IV: Inteligjenca emocionale 

V:  Panorama universale e kompetencave profesionale etj. 

Mëso më shumë

Fillimisht do na tregosh në çfarë
pike ndodhesh në karrierë. 

Më pas do kryesh një vlerësim
psikometrik personaliteti dhe/ose interesi për të matur potencialin tënd.
Në varësi të buxhetit tënd do
zgjedhim bashkë ekspertin që do të të shoqërojë në procesin e këshillimit 

Ti do marrësh në dorë raportin e  këshillimit, I cili do të të shërbejë të njohësh veten, pikat e forta dhe
pikat me nevojë për zhvillim.
Gjithashtu do kesh mundësinë të zgjedhësh midis një game raportesh SHL të njohur e të përdorur nga menaxherë dhe HR në të gjithë botën. Këto raporte do jenë pasaporta jote e talentit
për qëllime rekrutimi, promovimi apo 
zhvillimi të mëtejshëm. 

I:  Cilësitë menaxheriale / Lidershipi 

II: Aftësitë komerciale 

III: Aftësitë për të punuar në grup 

IV: Inteligjenca emocionale 

V:  Panorama universale
 e kompetencave profesionale etj.
 

Programet e Këshillimit