VlerËsime Psikometrike Njih veten tënde

Njohja e vetes është hapi i parë drejt karrierës së duhur. Por, të jesh objektiv për veten tënde është e vështirë. Kjo është arsyeja pse ne kemi zgjedhur të punojmë me metodat më të mira të vlerësimit psikometrik, të cilat përdoren nga punëdhënësit më të mirë në të gjithë botën. Këto mjete të zhvilluara nga psikologë dhe strategë karriere do të të ndihmojnë të mësosh, kuptosh dhe nxitësh tiparet e tua në punë. Njihe veten tënde dhe shpalos potencialin tënd të vërtetë.

Shiko video

Zbuloni programet tona

Të rinj të vlerësuar që kanë tejkaluar pritshmëritë e punëdhënësve

76 %

Punëdhënës që do investonin tek të rinjtë me potencial manaxherial

69 %

Punëdhënës që vlerësojnë aftësitë & karakterin më shumë se njohuritë

60 %

Të rinj që thonë se vlerësimi psikometrik i ka ndryshuar totalisht karrierën

94 %