Trajnime Punësimi Zhvillo aftësitë që kërkon tregu

Punëdhënësit punësojnë në bazë të aftësive të marra në të shkuarën, por ata gjithashtu presin që ti të mësosh vazhdimisht gjëra të reja. Trajnimet tona për zhvillimin profesional, të ndihmojnë të performosh më mirë në rolin tënd aktual ose të ardhshëm sipas nevojave të kohës. Ndiq trajnime dhe programe zhvillimi të ndërtuara duke pasur në mendje atë që kërkojnë punëdhënësit më të mirë. Zhvillo aftësitë e duhura dhe rrit shanset për të shkëlqyer në punë.

Kalendari i Trajnimeve

Zbuloni Programet tona

e punëdhënësve thonë që shkolla nuk jep përgatitjen e duhur mbi tregun e punës

95 %

e punëdhënsve do i jepnin përparësi një të riu që ka marrë trajnim punësimi

88 %

e punëdhënësve vlerësojnë aftësitë më shumë se sa përvojën profesionale

60 %

e punëdhënësve thonë që trajnimet janë tregues më i mirë se mesatarja e shkollës

82 %