Këshillime karriere Zbulo rrugën tënde me ne

Përshpejto arritjen e kënaqësinë tënde në karrierë. Ne të gjithë shkojmë më larg kur kemi dikë që na tregon rrugën e duhur. Këshilluesit tanë të karrierës do të të ndihmojnë të hedhësh themele të forta e të ndjekësh karrierën që i përshtatet aspiratave dhe potencialit tënd. Merr rekomandime të personalizuara nga këshillues karriere të çertifikuar, të cilët vlerësojnë potencialin tënd, e përshtasin atë me nevojat e tregut të punës, dhe të tregojnë rrugën e duhur. Imagjino sa i bukur do jetë udhëtimi yt duke ditur që ke një ekspert që të mbështet një arritje pas tjetrës.

Proçesi i Këshillimit

Zbuloni Programet tona

e të rinjve nuk marrin orientimin e duhur të karrierës nga sistemi arsimor

85 %

e studentëve nuk janë të sigurt për drejtimin që duan të marrin pas diplomimit

68 %

e studentëve fillojnë punën e parë në një industri të papërshtatshme me ta

62 %

e të rinjve lënë punën brenda 3 muajve të parë pasi nuk e gjejnë veten

55 %