Ju mund të keni krijuar tashmë një karrierë të suksesshme, por ndërsa stili i jetës dhe përparësitë ndryshojnë dhe kaloni në territorin “pas studentit”, duhet të pyesni veten: a më motivon akoma karriera ime? A e përmbush ambicien time? A po punoj me potencialin tim të plotë? 

Ne ofrojmë këshilla të karrierës për profesionistët që kanë filluar të punojnë. Vendimet e reja të karrierës të marra tani kanë një ndikim të thellë në pjesën tjetër të jetës tuaj të punës, dhe qëllimi ynë është t’ju ndihmojmë të merrni vendimin më të mirë afatgjatë të karrierës. Këshillat tona të karrierës për Profesionistët, ju ndihmojnë të merrni parasysh mundësitë tuaja të karrierës, të rishikoni përparimin tuaj, të vlerësoni pozicionin tuaj aktual dhe planin për të ardhmen. Këto këshilla  janë të personalizuara sipas prirjes dhe potencialit tuaj të dala nga vlerësimet psikometrike SHL.

Këshilla jonë për karrierë është e përshtatshme për:

Njerëzit në të njëzetat e tyre: 

• Të diplomuarit në universitet

• Njerëzit që kërkojnë një ndryshim në karrierë

• Individë që nuk dinë se çfarë duan të bëjnë

• Të rinjtë pa shumë kualifikime

• Njerëzit me rrethana unike 

Njerëzit mbi tridhjetë: 

• Duke kërkuar një ndryshim plotësisht të ri të karrierës

• Duke kërkuar të riktheheni në punë

• Duke kërkuar për të gjetur punën time në ëndërr

• Duke kërkuar këshilla për karrierë

• Duke kërkuar të filloni biznesin tuaj

Mos u limitoni nga perspektivat emocionuese përreth jush vetëm sepse aktualisht jeni në punë.

Nëse nuk jeni të sigurt nëse kjo është karriera e duhur për ju, atëherë pyesni veten: a reflekton roli juaj në punë, aftësitë tuaja, kualifikimi juaj, qëllimet tuaja? A ka akreditime të mëtejshme që mund të studioni, kualifikime që do t’ju japin një bazë solide mbi të cilën mund të ndërtoni karrierën tuaj? Apo do t’ju pengojnë ndërsa të tjerët përparojnë në shkallët e karrierës?