5 aftësitë e buta që do ju ndihmojnë të mbani punën që dëshironi

Disa këshilla që të zhvillosh këto aftësi me rëndësi të lart nga punëmarrësi:

1.Komunikimi efektiv: përkufizohet si aftësia për të përcjellë informacionin tek një person tjetër në mënyrë efektive dhe efikase. Menaxherët e biznesit me aftësi të mira të komunikimit verbal, joverbal dhe të shkruar ndihmojnë në lehtësimin e shkëmbimit të informacionit ndërmjet punonjësve brenda një kompanie.

2.Aftësia e zgjidhjes së problemeve: nënkupton aftësinë për të zgjidhur situata dinamike të papritura dhe sfiduese në vendin e punës dhe proçesin e biznesit. Si aftësi përfshin edhe dëgjimin aktiv, analizën, hulumtimin, kreativitetin dhe vendimmarrjen.

3. Përgjegjshmëria: është marrja përsipër e përgjegjësisë të kryerjes së punës së kërkuar ose që pritet që ju të kryeni një veprim që duhet të bëni sepse është e drejtë morale, e kërkuar nga kontrata që ju keni firmosur me punëdhënësin apo nga vendimet e përbashkëta me të cilat keni rënë dakort me kolegët e tjerë.

4.Shpirti ekipit: Shpirti i ekipit krijohet kur një grup njerëzish ndihen që po investojnë tërësisht në aftësitë e tyre, për të arritur një qëllim së bashku dhe mbështesin njëri-tjetrin gjatë procesit të arritjes së qëllimeve të caktuara.

5.Pozitiviteti: Të paturit një mendësi positive në vëndin e punës do të thotë të krijosh një ambjët miqësor me kolegët dhe klientët, të transmetosh energjinë e mirë që të karakterizon, duke qënë i hapur në gjetjen e zgjidhjeve të problemeve me anë të bashkëpunimit, duke mirëpritur çdo këshillë dhe kritikë si një shtysë për të përmirësuar performancën personale dhe të grupit të punës.